Казеїн та казеїнати. Гравіметричний метод визначення жиру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Національний стандарт відповідає ІSO 5543:1986 Казеїн та казеїнати. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод). Ступінь відповідності – ідентичний (IDT). Уведено вперше.
A national standard meets ISO 5543:1986 Caseins and caseinats - Determination of fat content - Gravmetric of method (Reference of method). A degree of accordance is identical (IDT).

Опис

Ключові слова

гравіметричний метод, gravmetric of method, стандарт, казеїн та казеїнати, standard, caseins of and caseinats, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Казеїн та казеїнати. Гравіметричний метод визначення жиру : ДСТУ ISO 5543:2005. / А. І. Українець, Л. М. Хомічак, О. А. Савченко, О. В. Грек – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 11 с.

Зібрання