Спосіб виготовлення макаронних виробів поліпшеної якості (Патент на корисну модель № 42256)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виготовлення макаронних виробів поліпшеної якості включає підготовку сировини, приготування тіста, формування, сушіння виробів, додатково у тісто вносять камеді рослинного походження в кількості 0,1 – 0,3 % до маси борошна у вигляді розчину, що готують при гідромодулі 1 : 2000, температурі 40 – 60 ºС протягом 10 – 15 хвилин. Технічний результат полягає у поліпшенні структури та варильних властивостей макаронних виробів у разі перероблення хлібопекарського борошна. The way of production of improved quality macaroni products includes the raw preparation, dough kneading, forming and drying the products, and added gums of herbal origin in quantity 0,1 – 0,3 % to the weight of flour in solution that is made with hydromodule 1 : 2000, temperature 40 – 60 oC during 10 – 15 minutes. The technical result consists in improving the structure and cooking properties of macaroni products in case of wheat flour processing.

Опис

Ключові слова

макаронні вироби, хлібопекарське борошно, камеді, якість, macaroni products, wheat flour, gums, quality, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 42256 UA, МПК А 23 L 1/16 (2009). Спосіб виготовлення макаронних виробів поліпшеної якості / Юрчак В. Г., Паливода С. Д.; заявник Національний університет харчових технологій. ‒ № u 2009 01154 ; заявл. 13.02.2009 ; опубл. 25.06 2009, Бюл. № 12, 2009 р.

Зібрання