Конкурентні стратегії підприємств в сучасному ринковому середовищі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підприємство повинно вкрай розумно підійти до процесу розробки та реалізації стратегії, врахувавши фактори внутрішнього і зовнішнього середовища. The company must very stupid approach to the development and implementation of the strategy, taking into account factors internal and external environment.

Опис

Ключові слова

конкурентні стратегії, ринкове середовище, competitive strategy, market environment

Бібліографічний опис

Кобюк, О. О. Конкурентні стратегії підприємств в сучасному ринковому середовищі / О. О. Кобюк // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К. : НУХТ, 2015. – С. 223-225.