Посилення конкурентної позиції підприємства за рахунок вдосконалення інноваційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

innovations

Опис

Ключові слова

конкурентна позиція, інноваційна діяльність, стратегія, competitive position, innovation, strategy

Бібліографічний опис

Кобилинська, А. Ю. Посилення конкурентної позиції підприємства за рахунок вдосконалення інноваційної діяльності / А. Ю. Кобилинська // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2016. – С. 38-39.