Повышение эффективности работы расстойных шкафов вертикального типа

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Задача дослідження полягає у визначення параметрів циркуляції пароповітряної суміші в середині шафи остаточної витсійки типу РШВ. Були оцінені масштаби природної конвекції повітря, місця в конструкціях, через які відбувається утікання теплого та вологого повітря з шафи. Задача исследования заключается в определении параметров циркуляции паровоздушной смеси внутри шкафа окончательной расстойки типа РШВ. Были оценены масштабы естественной конвекции воздуха, места в конструкции, через которые происходит утечка теплого и влажного воздуха из шкафа.

Опис

Ключові слова

вистоювання, тривалість, моделювання, дослідження, расстойка, длительность, моделирование, исследование, ‎кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв‎

Бібліографічний опис

Литовченко, И. Н. Повышение эффективности работы расстойных шкафов вертикального типа / И. Н. Литовченко, А. И. Литовченко // Техника и технология пищевых производств : материалы ХIII Международной научно-технической конференции, 23–24 апреля 2020 г. – Могилев : МГУП, 2020. – Т. 2. – С. 92–93.