Оцінювання конкурентних переваг підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, конкурентні переваги, конкурентоспроможність, конкуренція, SWOT аналіз, багатокутник конкурентоспроможності

Бібліографічний опис

Сапельніков, І. І. Оцінювання конкурентних переваг підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 075 Маркетинг / Сапельніков Ілля Ігорович ; наук. керівник Катерина Юріївна Семененко. – Київ, 2023. – 70 с.