Вплив дефектів на міцність зварних з'єднань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дефекти суттєво впливають на міцність зварних з'єднань та можуть спричинити передчасне руйнування конструкцій. Властивості матеріалів визначають пластичність зварного з’єднання та схильність до утворення тріщин, а конструкція з'єднання впливає на вид і навантажуваність такого з’єднання, схильність до утворення і розвитку тріщин, концентраторів напружень та залишкових напружень
Defects have a significant impact on the strength of welded joints and can cause premature structural failure. The properties of materials determine the ductility of a welded joint and the tendency to crack, while the design of the joint affects the type and load capacity of the joint, the tendency to form and develop cracks, stress concentrators, and residual stresses

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, дефект, міцність, зварне з'єднання, вплив, defect, strength, welded joint, impact

Бібліографічний опис

Майданюк, Д. Вплив дефектів на міцність зварних з'єднань / Д. Майданюк, А. В. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 2. – С. 140.