Економічна доступність продуктів харчування в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено характеристиці економічної та фізичної доступності основних продуктів харчування для населення України. Здійснено розрахунок основних індикаторів продовольчої безпеки, що характеризують доступність продуктів харчування, та проведено аналіз залежності споживання продуктів харчування від рівня доходів населення.

Опис

Ключові слова

продукти харчування, диференціація споживання, продовольчі товари, продукты питания, дифференциация потребления, продовольственные товары, food, differentiation of consumption, food, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Бойко, І. А. Економічна доступність продуктів харчування в Україні / І. А. Бойко // Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країн : зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». У 2-х частинах. – Дніпропетровськ : Гельветика, 2013. - Ч. 1. – С. 38-44.

Зібрання