Застосування МКЕ у розв’язанні задачі про вдавлювання штампа в півплощину із заданим нестаціонарним тепловим навантаженням на включенні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі за допомогою модифікованого методу крайових елементів представлений розв’язок задачі про дію штампа на межу півплощини з квадратним отвором, на межі якого задане нестаціонарне теплове навантаження. Межа заданого отвору вільна від зусиль. Запропонований модифікований метод побудований на синтезі класичного методу крайових елементів та аналітичних розв’язків задачі теплопровідності, одержаних методом функцій Гріна і задачі Фламана про розподілене навантаження на межі півплощини. Проведений аналіз отриманих розв’язків поставленої задачі в порівнянні з розв’язком пружної задачі, одержаний без температурного навантаження.

Опис

Ключові слова

поле температур, пружна півплощина, метод крайових елементів, метод функцій Гріна, напруження, поле температур, упругая полуплоскость, метод граничных элементов, метод функций Грина, напряжение, field of temperatures, elastic half-plane, BEM, method of the Green’s functions, stresses, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Звьоздочкіна, О. А. Застосування МКЕ у розв’язанні задачі про вдавлювання штампа в півплощину із заданим нестаціонарним тепловим навантаженням на включенні / О. А. Звьоздочкіна, В. В. Лисенко // Вісник Запорізького держуніверситету : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДУ, 2004. – № 2. – С. 46–49.

Зібрання