Негативний вплив пестицидів на життєдіяльність людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Всі агрохімікати мають токсичні властивості, вони призводять до отруєння домашніх тварин, загибелі риби, зникнення фауни, отруєння та захворювання людей. У роботі аналізується поділ пестицидів на групи залежно від призначення, їх вплив на здоров’я людини, шляхи потрапляння до організму людини, розпізнавання отруєння отрутохімікатами і можливі запобіжні заходи щодо отруєння пестицидами. All agricultural chemicals have toxic properties, they lead to the poisoning of pets, loss of fish fauna extinction, poisoning and human disease. The paper analyzes the pesticide division into groups depending on the destination and their impact on human health, ways of getting into the human body, face poisoning by pesticides and possible preventive measures for pesticide poisoning.

Опис

Ключові слова

пестициди, отрутохімікати, сільськогосподарська продукція, pesticides, chemicals, agricultural products, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Онопрієнко, С. О. Негативний вплив пестицидів на життєдіяльність людини / С. О. Онопрієнко, Л. П. Нещадим // Матеріали 74-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. - К. : НУХТ, 2008. - С. 157.