Gastronomic tourism in Thailand

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, Thailand, vine tourism, gastronomic tourism, destination, authentic culinary, винний туризм, гастрономічний туризм, дестинація, автентична кулінарія, гастрономический туризм, дестинация, аутентичная кулинария

Бібліографічний опис

Bortnytska, M. Gastronomic tourism in Thailand / M. Bortnytska,T. Primak // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 85–87.