Склад фруктової начинки (Патент на корисну модель № 87906)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад фруктової начинки, який включає цукор-пісок, пюре яблучне, який відрізняється тим, що додатково містить пюре-напівфабрикат плодово-буряковийСостав фруктовой начинки, который включает сахар-песок, пюре яблочное, который отличается тем, что дополнительно содержит пюре-полуфабрикат плодово-свекольный. The composition of a fruit filling comprises granulated sugar, apple puree and is supplemented with a half-finished product of fruit-beet puree.

Опис

Ключові слова

пюре-напівфабрикат, буряк, начинка, puree semi-finished, beet, toppings, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., кафедра технології консервування, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент України № 87906 U Україна, A21D 2/18 Склад фруктової начинки / Г. М. Бандуренко, І. Л. Корецька, О. С. Пушка, Т. В. Зінченко ; заявник НУХТ. - № u 2013 10310 ; заявл. 21.08.2013; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4.

Зібрання