Умовна симетрія і точні розв'язки нелінійного рівняння реакції-дифузії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Побудовано нові класи точних розв'язків нелінійних рівнянь дифузії. New extended classes of exact solutions of a nonlinear diffusion equation are constructed.

Опис

Ключові слова

спеціальний анзац, точні розвязки, exact solutions, special ansatz, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Баранник, Т. А. Умовна симетрія і точні розв'язки нелінійного рівняння реакції-дифузії / Т. А. Баранник, І. І. Юрик // Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 26-27 червня 2013. – С. 143-144.