Розробка структури СППР для багатоасортиментного виробництва молочної продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою оптимального управління технологічним комплексом молочного заводу є розрахунок керуючих сигналів, які максимізують прибуток, враховуючи обмеження сталих параметрів та вхідних управляючих дій. The goal of optimal control technological complex dairy plant is the calculation of control signals that maximize profits, given the constraints of constant parameters and input control actions.

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, асортимент, молочна продукція, атоматизація, assortment, dairy products, automation

Бібліографічний опис

Савчук, О. В. Розробка структури СППР для багатоасортиментного виробництва молочної продукції / О. В. Савчук // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 79.