Дослідження способів водопідготовки в технології пивного сусла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підкислення молочною кислотою до оптимальних значень рН для процесів приготування і фільтрування заторів сприяє їхній інтенсифікації: скорочується тривалість оцукрення і фільтрування. Також застосування харчової молочної кислоти дозволяє уникнути витрат на молочнокислу закваску або спеціальні типи солоду. Найбільший ефект по виходу екстракту досягається зі збільшенням відсотку несолодженої сировини. Acidification of lactic acid to the optimal pH for the process of preparing and filtering congestion contributes to their intensification: reduced duration otsukrennya and filtration. Also, the use of lactic acid food avoids costs of lactic starter or special types of malt. The greatest effect on the output of the extract is achieved with an increase in the percentage nesolodzhenoyi materials.

Опис

Ключові слова

пивне сусло, пивоваріння, водопідготовка, wort, brewing, water treatment, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Осадча, О. Дослідження способів водопідготовки в технології пивного сусла / О. Осадча, О. Дерій, А. Мелетьєв // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 335-336.