Дослідження фізичної абсорбції в апаратах з механічними перемішувальними пристроями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На відміну вібраційної дії на робоче середовище турбінна мішалка також створює динамічний тиск поблизу лопатей, що також позитивно сприяє механічному подрібненню бульбашок повітря, разом з тим генерує крупномасштабні вихори, що не дають великих локальних швидкостей в зоні контакту фаз. Unlike vibration environment action naroboche turbine mixer creates dynamic pressure near the blades, which positively contributes to mechanical grinding air bubbles, however, generates large-scale vortices that do not provide large local velocities in the contact phases.

Опис

Ключові слова

фізична абсорбція, масопередача кисню, механічні перемішувальні пристрої, physical absorption, oxygen mass transfer, mechanical mixed devices, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Дослідження фізичної абсорбції в апаратах з механічними перемішувальними пристроями / В. Денисюк, М. Івасенко, Б. Стефанюк та ін. // Наукові здобутки молоді - вирішення проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. - Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. - С. 158.