Характеристика концепції «Шість Сигм» та можливість її використання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

«Шість Сигм», "Six Sigma", характеристика концепції, description of the concept, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Ралко, О. С. Характеристика концепції «Шість Сигм» та можливість її використання / О. С. Ралко // Сучасні проблеми менеджменту : збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції, 28–29 жовтня 2010. – Київ : НАУ, 2010. – С. 127–129.