Комерційне право

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику розкриваються основні засади провадження внутрішньої торговельної діяльності. Висвітлено сутність та джерела комерційного права, порядок легітимації суб’єктів торговельної діяльності в правовому полі України, правове регулювання оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі, торгівлі через торгові автомати, електронної торгівлі, торгівлі на ринку, біржі, аукціоні, ярмарку; особливості функціонування закладів ресторанного господарства; особливості провадження штрихового кодування товарів; правове регулювання обліку торгових угод; правове забезпечення захисту прав споживачів. Призначений для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Маркетинг», «Готельно-ресторанна справа». Книга буде корисною аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, особам, що здійснюють або мають намір здійснювати підприємницьку діяльність у сфері торгівлі, пересічним громадянам, які щоденно є споживачами товарів і послуг. In the book reveals the basic principles of the internal trade. The book is dedicated to essence and sources of commercial law, the order of business in the domestic trade in Ukraine, rightful regulation of wholesale, retail, small-scale trade, trade by vending machines, e-commerce, market trading, stock exchanges, auctions, fairs, especially the operation of institutions restaurants, especially of the barcoding of the goods, accounting regulation of trade agreements, legal protection of consumer rights. The book is intended for full-time students and distance learning the direction of training "Commodity trade and business", "Marketing", "Hotel and restaurant business". The book will be useful to graduate students, academics, persons engaged in or intending to engage in business activity of trade, ordinary citizens who are daily consumers of goods and services.

Опис

Ключові слова

роздрібна торгівля, договір купівлі-продажу, комерційне право, торгівля, права споживачів, торгові автомати, біржа, market, sales contract, commercial law, trade, consumer rights, vending machines, retail, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Новойтенко, І. В. Комерційне право : навч. посіб. / І. В. Новойтенко. - К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 242 с.