Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з матеріалами самостійних видань для студентів ІV курсу факультетів «Економіки і менеджменту», «Обліку, фінансів та підприємницької діяльності» всіх спеціальностей денної форми навчання. Ч.3

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методичні вказівки спрямовані на розвиток комунікативної мовленнєвої компетенції студентів в суспільній та професійній сферах в усних продуктивних видах діяльності (говоріння) та у процесі писемної продуктивної діяльності (письмо) на матеріалі оригінальних газетних та журнальних матеріалів загально бізнесової та професійної тематики.
Methodological materials are aimed at developing students’ communicative language competences in public and occupational domain in oral production (speaking) and in written production (writing) using original articles from business and professional periodical press.

Опис

Ключові слова

ринки, торгівля, франшизні операції, аутсорсинг, контрафакція, логістика, markets, retailing, wholesaling, franchising, outsourcing, counterfeiting, logistics, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Шапран, Л. Ю. Англійська мова : метод. вказівки до практич. занять та самост. роботи з матеріалами період. вид. для студ. IV курсу ф-тів економіки і менеджменту, обліку, фінансів та підприємн. діяльн. всіх спец. ден. форми навчання / Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, О. В. Никитенко. — К. : НУХТ, 2008 — Ч. III. — 105 с.