Формування міжкультурної компетенції майбутніх економістів на практичних заняттях з іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У методиці формування міжкультурної компетенції (МКК) ми виділяємо чотири основні етапи: мотиваційний, емпірично-репродуктивний; емпірично-продуктивний; творчий. In the methodology of the formation of intercultural competence, we distinguish four main stages: motivational, empirically reproductive, empirically productive, creative.

Опис

Ключові слова

міжкультурна компетенція, економісти, іноземна мова, inter-cultural competence, economists, foreign language, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Чередніченко, Г. А. Формування міжкультурної компетенції майбутніх економістів на практичних заняттях з іноземної мови / Г. А. Чередніченко, Л. І. Куниця // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 16 травня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 72.