Причини та особливості прояву світової фінансової кризи в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Перед Україною зараз гостро стала необхідність в зростанні темпів економічного зростання у зв’язку з низькою ефективністю національної економіки. Пошук шляхів його досягнення є одним з пріоритетних проблем для нашої країни. Before Ukraine is acute need to increase economic growth due to the low efficiency of the national economy. Finding ways to achieve it is one of the priority issues for our country.

Опис

Ключові слова

економічна криза, світова криза, фінансова криза, economic crisis, world crisis, financial crisis

Бібліографічний опис

Бакало, Х. Р. Причини та особливості прояву світової фінансової кризи в Україні / Х. Р. Бакало // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 25 – 26 жовтня 2012 р. — К. : НУХТ, 2012. — С. 209-210.