Що таке краєзнавство? Роль краєзнавства у вивченні історії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кожен свідомий українець повинен знати історію свого краю, як жили його предки і чим займались вони на рідній землі, яку культурну спадщину залишили після себе минулі покоління. Все це ми дізнаємось із науки краєзнавства. Very well-informed Ukrainian must know the history of his country as lived his ancestors and what they were doing on their native land, which is a cultural heritage left behind the past generations. We learn all this from the science of local lore.

Опис

Ключові слова

народознавчі дослідження, народний побут, історія України, ethnographic research, folk life, history of Ukraine, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Голобородько, О. О. Що таке краєзнавство? Роль краєзнавства у вивченні історії / О. О. Голобородько, А. І. Курас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. - С. 18.