Гриби, як перспективний об’єкт для розробки нових технологій та створення із них добавок — БАД та функціональних продуктів з рекордним вмістом БАР

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даний час в міжнародній практиці в харчовій промисловості стоїть проблема розробки нових технологій, що дозволять зробити процес обробки харчових продуктів ефективним (з високим збереженням біологічно активних та поживних речовин), збільшити вилучення цільових компонентів, безвідходні технології та отримати продукти з новими властивостями. Перспективними об’єктами для розробки таких технологій є плоди, овочі та гриби з метою створення із них добавок — БАД та функціональних продуктів з рекордним вмістом БАР, що знаходяться в легкозасвоюваній формі. Currently, in international practice in the food industry there is a problem of developing new technologies that will make the process of food processing effective (with high preservation of biologically active and nutrient substances), increase the extraction of target components, non-waste technologies and obtain products with new properties. Perspective objects for the development of such technologies are fruits, vegetables and mushrooms with the purpose of creating additives from them - dietary supplements and functional products with a record amount of BAR, which are in easily digestible form.

Опис

Ключові слова

гриби, сушіння, процес сушіння, добавки – БАР, лецетин, глікоген, БАР, mushrooms, drying, drying process, additives - BAR, lecetin, glycogen, BAR, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Бурлака, Т. В. Гриби, як перспективний об’єкт для розробки нових технологій та створення із них добавок — БАД та функціональних продуктів з рекордним вмістом БАР / Т. В. Бурлака // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15 –16 квітня 2013 р. — Київ, 2013. – Ч. 2— C. 181—182.