Тлумачний словник з агрозоології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У словнику подано тлумачення найбільш вживаних в підручниках та методичних вказівках із зоології термінів та понять, а також основної термінології таких дисциплін, як ентомологія, екологія ,етологія, анатомія та фізіологія тварин, зоогеографія, еволюційне вчення та ін., з якими часто доводиться зустрічатися при вивченні зоології. In the dictionary is the most frequently used in textbooks and methodological instructions on the zoology of terms and concepts, as well as the basic terminology in such disciplines as entomology, ecology, ethology, anatomy and physiology, zoogeography, evolutionary learning, etc., which often occur in the study of zoology.

Опис

Ключові слова

словник, ентомологія, етологія, dictionary, entomology, ethology

Бібліографічний опис

Плиска, М. М. Тлумачний словник з агрозоології / М. М. Плиска. – К. : Фенікс, Колобіг, 2014. – 236 с.