Взаємодія в системі «Викладач - Студент»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній статті наведено як відбувається взаємодія між викладачами та студентами в процесі їх взаємодії, відносин та навчання. The present article describes how the interaction between teachers and students in their interactions, relationships and learning.

Опис

Ключові слова

відносини, діяльність, взаємодія, система, підготовка, вплив, relationships, activities, interaction, system, training, influence, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пешук, Л. В. Взаємодія в системі «Викладач - Студент» / Л. В. Пешук, О. А. Чернюшок // Виховна робота у вищому навчальному закладі – невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство : матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції, 21 листопада 2013. - К.: НУХТ, 2013. - С. 94-95