Новітні інформаційні розробки в житті фінансиста

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У тезах розглянуто новітні інформаційні розробки в житті фінансиста та представлені головні продукти для аналізу даних. Встановлено головні проблеми інформаційних систем у фінансах, а також, які переваги мають новітні інформаційні системи. In theses discussed the latest developments in information and financier life are the main products for data analysis. Found major problems of information systems in finance and what benefits have new information systems.

Опис

Ключові слова

інвестиційна система, інформаційні технології, програмне забезпечення, инвестиционная система, investment system, information technology, software, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Хівренко, Д. В. Новітні інформаційні розробки в житті фінансиста / Д. В. Хівренко, І. П. Ситник // Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів, 4 – 5 грудня 2013 р. : тези доповідей. — К. : НУХТ, 2013 р.