Інструментарій внутрішнього та зовнішнього бренду роботодавця

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

роботодавець, брендинг, компанії, employer, branding, company

Бібліографічний опис

Мокіна, С. М. Інструментарій внутрішнього та зовнішнього бренду роботодавця / С. М. Мокіна // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали X міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю НУХТ : тези доповідей, 23-24 травня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. - С. 99-100.