Спосіб визначення водо- та жиропоглинаючої здатності продуктів (Патент на винахід № 29907)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено спосіб визначення стабільності м’ясних емульсій, який включає початкове зважування проби, витримування зануреної у рідку фазу проби, який відрізняється тим, що пробу розміщують у приладі для набухання, витримування проводять до максимальних показників індикатора потім проводять розрахунок за формулою. Технічний результат: при використанні цього способу можна визначити початкову та кінцеву стадію процесу, а також запобігти великій похибці у результаті вимірювання. A method of determining stability of meat emulsions comprising an initial weighting sample holding submerged in the liquid phase samples , characterized in that the sample is placed in gear to raise , hold to hold the maximum performance indicator calculation is then carried out as follows . The technical result : when using this method to determine the initial and final stage of the process and prevent the resulting high level of accuracy of measurement.

Опис

Ключові слова

набухання, індикатор, стабільність, м’ясні емульсії, рідка фаза, liquid phase, swelling indicator, stability, meat emulsions, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід 29907 А G 01N 25/26 Спосіб визначення водо- та жиропоглинаючої здатності продуктів / Клименко М. М., Кишенько І. І., Сербова М. І., патентовласник – НУХТ; заявл. 29.12.1999; опубл. 15.11.2000, Бюл. № 6

Зібрання