Ukrainian food journal. Vol. 2. Issue 3

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Міжнародне наукове періодичне видання для публікації результатів досліджень фахівців у галузі харчової науки, техніки та технології, хімії, економіки і управління. International scientific periodical to publish the results of research experts in the field of food science, engineering and technology, chemistry, economics and management.

Опис

Ключові слова

харчові науки, техніка, хімія, економіка, управління, экономика, управление, пищевые науки, техника, химия, chemistry, management, food science, machinery, economy

Бібліографічний опис

Ukrainian food journal = Український харчовий журнал : internatinal scientific journal. Vol. 2. Issue 3 / National university of food technologies. - К. : NUFT, 2012. - 479 p.

Зібрання