Освітня програма «Холодильні техніка та технології»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Бібліографічний покажчик включає в себе інформаційні джерела (книги, монографії, навчальні видання, довідкові та періодичні видання, електронні видання та інформаційні ресурси) впродовж 1990-2022 рр. з гіперпосиланнями на ресурс у відкритому доступі. Покажчик призначений для студентів, що навчаються за освітньо- професійною програмою «Холодильні техніка та технології» освітньо- наукового ступеня «Магістр».

Опис

Ключові слова

холодильна техніка, холодильні установки, відновлювальна енергетика, тепломасообмін

Бібліографічний опис

Освітня програма «Холодильні техніка та технології» : анотований навчально-допоміжний бібліографічний покажчик / [упорядники О. М. Рудовська, І. М. Мельничук] ; Національний університет харчових технологій, Науково-технічна бібліотека. – Київ, 2022. – 123 с.

Зібрання