Спосіб виробництва ферментованого напою (Патент на винахід №124110)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід стосується способу виробництва ферментованого напою, що включає пастеризацію молочної основи, охолодження до температури заквашування, внесення закваски, сквашування, охолодження, розлив, причому як молочну основу використовують маслянку, яку пастеризують при температурі 56-90 °C протягом 5-10 хв, додатково перед сквашуванням вносять наповнювач у кількості 8-10 %, для отримання якого митий та подрібнений до гомогенної консистенції буряк пастеризують за температури 68-70 °C протягом 4-5 хв, перемішують з охолодженою до температури заквашування маслянкою з наступним отриманням молочно-овочевої суміші, в яку вносять закваску для йогурту з наступним складом мікрофлори: Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. diacetylactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris., після чого направляють на сквашування.

Опис

Ключові слова

ферментований напій, маслянка, буряк, молочно-овочева суміш, кафедра технології молока і молочних продуктів, buttermilk, beet, milk-vegetable base, fermented drink

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 124110 UA, МПК А23С 17/00 (2021.01) Спосіб виробництва ферментованого напою / Грек О. В., Михалевич А. П., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201903487 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 21.07.2021 ; Бюл. № 29, 2021 р.

Зібрання