Отримання очищеної води за умов мембранного розділення біологічних рідин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Застосування мембранних процесів у технологіях переробки молочної сироватки, післяспиртової барди та змивних вод дозволяє отримати у вигляді очищеної води не менше 65 % від їх початкового об’єму. Вміст розчинених речовин у такій воді не перевищує 0,2 г/дм. The application of membrane processes in whey processing technology, pislyaspyrtovoyi bards and flush water can get in the form of clean water for at least 65% of their original volume. The content of dissolved substances in such water does not exceed 0.2 g / L.

Опис

Ключові слова

очищення води, біологічні рідини, мембранне розділення, membrane separation, body fluids, water treatment, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Отримання очищеної води за умов мембранного розділення біологічних рідин / Юрій Змієвський, Іванна Киричук, Людмила Корнієнко та ін. // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 листопада 2015 р. - К. : «Центр учбової літератури», 2015. – С. 149.