Нові композиційні сорбційні матеріали для селективного видалення йонів літію

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено властивості синтезованих композиційних матеріалів на основі диоксидів титану та манганую. Вивчено вплив умов синтезу на структурні та сорбційні характеристики матеріалів. Показано, що дані йоніти демонструють значну селективність щодо літію при сорбції з розчинів з великим сольовим фоном. The properties of composite materials based on titanium dioxide and manganese are investigated. The influence of synthesis conditions on structural and sorption characteristics of the materials is studied. It is shown that described ion exchangers show significant selectivity to lithium during sorption from solutions with large saline background.

Опис

Ключові слова

titanium dioxide, manganese dioxide, lithium, ion exchange, діоксид титану, діоксид мангану, літій, йонний обмін

Бібліографічний опис

Чабан, М. О. Нові композиційні сорбційні матеріали для селективного видалення йонів літію / М. О. Чабан, Л. М. Рождественська, Ю. С. Дзязько // Наукова конференція молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України, 16-17 листопада 2017 р. : збірник тез доповідей. – Київ, 2017. – С. 38.