Медові ферментовані напої, приготовлені на воді обробленій мікропористими мінералами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Мед, як сировинна є джерелом біологічно-активних речовин. Тому ферментовані напої на його основі є не тільки смачними, але й мають оздоровчу дію. Актуальність роботи полягає у використанні сучасних способів підготовки води, зокрема застосування природних мінералів та активного вугілля, що дозволяє покращити якість готового напою; Honey, as a source of raw biologically active substances. Because fermented beverages on its basis is not only delicious, but also have a recreational activity. Urgency is the use of modern methods of water treatment, including the use of natural minerals and active carbon, which improves the quality of the finished beverage.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, мед, ферментовані напої, вода, мінерали, активоване вугілля, гірський кришталь, honey, fermented beverages, water, minerals, charcoal, rock crystal

Бібліографічний опис

Медові ферментовані напої, приготовлені на воді обробленій мікропористими мінералами / Юлія Горчинська, Наталія Чуприна, Світлана Олійник, Віталій Прибильський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. - Ч. 1. - С. 244.