Напрямки регулювання соціальних та корпоративних ефектів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, конкуренція, олігополія, модель Курно, суспільні наслідки, соціальні ефекти, корпоративні ефекти, competition, oligopoly, Cournot model, social consequences, social effects, corporate effects

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Напрямки регулювання соціальних та корпоративних ефектів / Т. В. Березянко // Перспективы эффективных управленческих решений в бизнесе и проэктах : V Международная научно-практическая конференція, 19-20 сентября 2019 г., г. Одесса . – Одесса : Международный гуманитарный университет, 2019