Аналіз використання сонячних батарей та колекторів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розвиток сонячної енергетики потребує великих інвестицій та капіталовкладень, але вже на даному етапі має вагомі переваги серед інших видів відновлювальної енергії. The development of solar energy requires large investments and investment, but at this stage has significant advantages over other types of renewable energy.

Опис

Ключові слова

колектори, сонячна енергетика, сонячні батареї, collectors, solar energy, solar panels, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Софілканич, В. Аналіз використання сонячних батарей та колекторів в Україні / Віктор Софілканич, Василь Софілкаиич, Володимир Шестеренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 348-349.