Сучасний стан виробництва біодеградованих пакувальних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналітичний огляд періодичних видань та систематизація інформації. Встановлено основні напрями вирішення питання створення та виробництва біорозкладальних пакувальних матеріалів. Analytical review of periodicals and systematization of information. The basic directions of the decision of a question of creation and manufacture of biodegradable packing materials are established.

Опис

Ключові слова

біорозкладальна упаковка, їстівна плівка і покриття, biodegradable packaging, edible coating and film, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Сучасний стан виробництва біодеградованих пакувальних матеріалів / А. І. Чорна, О. С. Шульга, А. О. Голь, О. В. Бурдейна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 81 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2015 р., м. Київю – К. : НУХТ, 2015. – Ч.1. – С. 94-95.