Податкова система України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено в таблицях і схемах податкову систему України та її складові. Визначені основні напрями регулювання податкової системи, проведена оцінка загальнодержавних і місцевих фінансів. Обґрунтовано класифікацію податків. In table and diagram fiscal system of Ukraine, has component part are estimation essence. Determine basic directions regulation of fiscal system; receive appraisal state and local tax. Classification taxes are reasons.

Опис

Ключові слова

спрощена система оподаткування, податковий менеджмент, податки, податкова система, місцеві податки і збори, local tax and duty, fiscal management, tax, fiscal system, simplification system taxation, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Еш, С. М. Податкова система України: наоч. посіб. / С. М. Еш. – К.: Кондор, 2007. – 176 с.