Шляхи зростання результативності діяльності підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі обґрунтовано, що на результативність діяльності господарюючих суб’єктів впливають безліч факторів, від ефективного управління якими залежить успішність ведення бізнесу.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, результат, результат, result, ефект, эффект, effect, результативність діяльності, результативность деятельности, performance of activity

Бібліографічний опис

Ставська, Я. Шляхи зростання результативності діяльності підприємств / Я. Ставська, Л. Закревська // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. - Ч. 3. - Київ : НУХТ, 2019. - С. 79.