До питання розвитку транспортної логістики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Cучасна транспортна інфраструктура забезпечує ефективність міжнародного економічного співробітництва, являється матеріальною основою стійкого економічного розвитку будь-якої країни, забезпечує необхідні умови цілісності держави, її обороноздатності, національної, економічної та продовольчої безпеки. Світовий досвід розвитку інфраструктури в різних країнах показує, що серед найважливіших інфраструктурних галузей матеріального виробництва, що забезпечує виробничі і невиробничі потреби в усіх видах перевезень, є транспортна. Modern transport infrastructure ensures the efficiency of international economic cooperation, is the material basis of sustainable economic development of any country, provides the necessary conditions for the integrity of the state, its defense capability, national, economic and food security. The world experience of infrastructure development in various countries shows that among the most important infrastructural branches of material production, which provides production and non-production needs in all types of transportation, is transport.

Опис

Ключові слова

кафедра міжнародної економіки, транспортна інфраструктура, міжнародне економічне співробітництво, транспортна система, transport infrastructure, transport system, international economic cooperation

Бібліографічний опис

Каїра, Л. Г. До питання розвитку транспортної логістики / Л. Г. Каїра // Розвиток транспортної інфраструктури як драйвер економічного зростання галузей економіки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 березня 2023 р., м. Київ. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – С. 40-44