Економіко-екологічні особливості формування продуктового портфелю підприємств м’ясопереробної галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі узагальнено теоретичні підходи до визначення таких понять, як: продуктовий портфель, органічне виробництво, органічна продукція, харчові добавки та оздоровче харчування. Удосконалено класифікацію типів сучасних харчових продуктів та запропоновано авторські визначення різних типів сучасних харчових продуктів, у тому числі і на основі можливості використання тих чи інших харчових добавок. Визначено ключові фактори впливу на формування продуктового портфелю. Досліджено сучасний стан ринку м’яса та м’ясопродуктів України. Розроблено послідовність дій оптимізації продуктового портфелю із застосуванням кластерного аналізу та обґрунтовано доцільність зміни структури асортименту за рахунок введення органічної продукції.

Опис

Ключові слова

формування структури продуктового портфелю, економіко-екологічні особливості, продуктовий портфель, органічне виробництво, органічні продукти, харчові добавки, оздоровче харчування, еко-продукти, натуральні продукти, функціональні продукти, кластерний аналіз, структура асортименту, еволюційна модель, дендрити, формирование структуры продуктового портфеля, экономико-экологические особенности, продуктовый портфель, органическое производство, органические продукты, пищевые добавки, оздоровительное питание, эко-продукты, натуральные продукты, функциональные продукты, кластерный анализ, структура ассортимента, эволюционная модель, дендриты, forming the structure of the product portfolio, economic and ecological features, product portfolio, organic producer, organic products, food supplements, health food, eco-products, organic foods, functional foods, cluster analysis, the structure of the range, evolutionary model, dendrites, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тіхонова, Н. О. Економіко-екологічні особливості формування продуктового портфелю підприємств м'ясопереробної галузі : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тіхонова Наталія Олександрівна ; НУХТ. - К., 2013. - 21 с.