Розроблення технології сиру м’якого «Світанок»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З метою встановлення закономірностей термокислотної коагуляції молочно-рослинної суміші, складеної із знежиреного молока, сухого знежиреного молока і рослинного жиру, проводили дослідження в лабораторних умовах. На основі проведених досліджень розроблена технологія м’якого сиру. In order to establish patterns termokyslotnoyi coagulation of milk-vegetable mixture prepared with skim milk, skimmed milk and vegetable fat, conducted the study in the laboratory. On the basis of the research the technology of soft cheese.

Опис

Ключові слова

кафедра технології молока і молочних продуктів, м’який сир, сир, розроблення технологій, soft cheese, cheese, developing technologies

Бібліографічний опис

Грек, О. В. Розроблення технологи сиру м’якого «Світанок» / О. В. Грек, О. О. Савченко // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 22–23 березня 2012 р. — Київ : НУХТ, 2012. — С. 55.