Збалансованість маркетингової діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Поняття збалансованості в маркетингу досі є мало вивченим. Єдине застосування в форматі «збалансована система показників», до якої входить група маркетингових показників, було впроваджене Солнцевим С.О. та Яворською К.Ю., на їх думку впровадження маркетингових показників в оцінку бізнес-портфелів та їх контроль, з точки зору збалансованості, є невід'ємною складовою ефективного стратегічного маркетингового управління.

Опис

Ключові слова

збалансованість, підприємства, маркетингова діяльність, сбалансированность, предприятия, маркетинговая деятельность, balance, companies, marketing activities, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Стеценко, В. А. Збалансованість маркетингової діяльності підприємства / В. А. Стеценко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : Міжнародна наукова конференція, присвяченої 130-річчю Національного університету харчович технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. - С. 813.