Зелена економіка в рамках корпоративної соціальної відповідальності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

корпоративна соціальна відповідальність, зелена економіка, кафедра економіки праці та менеджменту, корпоративная социальная ответственность, зеленая экономика, corporate social responsibility, green economy

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Зелена економіка в рамках корпоративної соціальної відповідальності / Т. В. Березянко // Розвиток нової економічної системи на світовому, державному та регіональному рівнях : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 січня 2015 р., м. Львів / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів : ЛЕФ, 2015. – С. 77-80.