System engineering of packaging equipment

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Modular design of packaging equipment is one of the ways to create a new generation of such equipment. Modular design implies that any part of the system consists of separate units (modules). This approach is consistent with the evolutionary approach to equipment development, as it allows manufacturers to easily modify or upgrade equipment as needed. Modular design also allows manufacturers to create complex systems with different types of transportation systems, such as series, parallel, flat, and spatial. Модульна конструкція пакувального обладнання - один із способів створення нового покоління такого обладнання. Модульна конструкція передбачає, що будь-яка частина системи складається з окремих блоків (модулів). Такий підхід відповідає еволюційним підходом до розробки обладнання, оскільки дозволяє виробникам легко модифікувати або модернізувати обладнання за потреби. Модульна конструкція також дозволяє виробникам створювати складні системи з різними типами транспортних систем, такими як послідовна, паралельна, плоска і просторова.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, module, synthesis, packaging equipment, technological cycles, assembly, internal transportation systems, модуль, синтез, пакувальне обладнання, технологічні системи, збірка, внутрішні транспортні системи

Бібліографічний опис

Volodin, S. System engineering of packaging equipment / S. Volodin, О. Savchuk, V. Kostin, V. Yasychev // Modern research in science and education : proceedings of V International Scientific and Practical Conference, 11-13 January 2024. – Chicago, USA, 2024. – Pp. 261-265