Ігрові методи моделювання економічних систем. Навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник є вступом до вивчення ігрових методів моделювання економічних систем. Майже весь матеріал подається на прикладах і задачах з економічним змістом. Для широкого кола читачів, які мають рівень підготовки з математичних дисциплін в обсязі нормативної програми з економіки та підприємництва, а також для тих, хто займається моделюванням в економіці.
The manual is an introduction to the study of game modeling economic systems. Almost all of the material fed to the examples and problems of economic content. For a wide range of readers who have the level of training of the mathematical sciences in the amount of regulatory programs in economics and business, as well as for those involved in modeling the economy.

Опис

Ключові слова

моделювання, ігрові методи, економічні системи, modeling, gaming methods, economic systems, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Медведєв, М. Г. Ігрові методи моделювання економічних систем : навч. посіб. / М. Г. Медведєв, Л. В. Барановська . – К. : Вид-во Європейського університету, 2002. – 115 с.