Удосконалення форм і методів управління персоналом туристичного підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

сервіс, менеджмент управління, service, персонал, staff, management management, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Іванов, Д. В. Удосконалення форм і методів управління персоналом туристичного підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 242 Туризм / Дмитро Вікторович Іванов ; наук. керівник Олена Миколаївна Харченко. – Київ, 2021. – 77 с.