Пневмоциліндр поворотний (Патент на винахід № 104691)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пневмоциліндр поворотний, що складається з гільзи, бокових кришок, штока, з'єднаного з поршнями, який відрізняється тим, що всередині гільзи встановлено додаткову гільзу із спіральними канавками, в які входять штирі, діаметрально закріплені на диску, встановленому на штоку між двома поршнями, причому спіральні канавки розміщені відносно до площини диска під кутом a>arctg f, де·f - коефіцієнт тертя ковзання штирів по поверхні канавок, а шток виконано у вигляді пустотілої гільзи, з'єднаної із стержнем за допомогою профільного з'єднання. Pneumatic rotary consisting of sleeves, side covers, rod connected to the piston, wherein the sleeve inside the optional sleeve with spiral grooves, which include pins diametrically attached to the drive mounted on the rod between the two pistons, with spiral grooves are relative to the plane of the disk at an angle a> arctg f, where · f - coefficient of sliding friction pins on the surface of the grooves, and the rod is designed as a hollow sleeve connected to the shaft by means of a connection profile.

Опис

Ключові слова

пневмоциліндр, pneumocylinder, поворотний, rotary, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 104691 UA, МПК (2013.01): F15B 9/00, F15B 15/22 (2006.01). Пневмоциліндр поворотний / Волчко А. І., Волчко А. А., Рафальська Н. Ю., Кривопляс-Володіна Л. О., Гавва О. М., Деренівська А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій/ - № a201301745 ; заявл. 13.02.2013 ; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4, 2014 р.

Зібрання