Удосконалення організації оплати праці на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, оплата праці, персонал, заробітна плата, підприємство, кадрове забезпечення, ефективність

Бібліографічний опис

Федів, А. І. Удосконалення організації оплати праці на підприємстві : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 073 Менеджмент / Федів Анастасія Ігорівна ; наук. керівник Любов Іванівна Тертична. – Київ, 2023. – 100 с.