Дослідження стану та перспективи розвитку хлібопекарської галузі у Львівській області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах фінансово-економічної кризи головним завданням розвитку ринку хлібопекарської продукції є задоволення базових потреб споживачів товарами сучасного високоякісного виробництва за доступними цінами. Для отримання якісної хлібопекарської продукції, особливу увагу слід приділяти якості сировини, яка не завжди відповідає вимогам державних стандартів України. In the context of the financial and economic crisis, the main task of the market development of bakery products is to meet the basic needs of consumers of products of modern high-quality production at an affordable price. To obtain high-quality bakery products, special attention should be paid to the quality of raw materials, it does not always meet the requirements of state standards of Ukraine.

Опис

Ключові слова

хлібопекарська промисловість, baking industry, продовольчий ринок, food market, ефективність галузі, efficiency industry

Бібліографічний опис

Чернігевич, Г. І. Дослідження стану та перспективи розвитку хлібопекарської галузі у Львівській області / Г. І. Чернігевич // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 128-129.